Teraz jest 12 maja 2021, 09:33
Utworz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: 16 kwi 2020, 22:44 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Nie urodziłem się na Jurze, nie wychowałem się tutaj. W dzieciństwie czy latach młodości tutaj nie byłem, nawet chyba z wycieczką szkolną nigdy.
Około roku 2007 lub 2008 z racji wykonywanych obowiązków byłem na spotkaniu z podróżniczką Martyną Wojciechowską, opowiadała głownie o wyprawie na Antarktydę, ale też o paru innych miejscach. Gdy przyszło do wolnych pytań została zapytana jakie jest najpiękniejsze miejsce na świecie, odpowiedziała coś w stylu że nie wie, bo w wielu miejscach jeszcze nie była, ale z tych gdzie była to najpiękniejsza jest Jura Krakowsko - Częstochowska.
W 2009 roku zobaczyłem te tereny po raz pierwszy, zgodziłem się z Panią Wojciechowską, a potem tak się rodzinnie złożyło że oglądam je przynajmniej raz w miesiącu.
Na forum kiedyś trafiłem poprzez google, szukałem informacji o starych wyścigach samochodowych i hrabim Raczyńskim i był tutaj taki temat. Potem czasem zaglądałem.
Zupełnie niedawno w jednym z wątków zobaczyłem, że właściciel zamków i terenu pomiędzy nimi postanowił po prostu je (zamki) ogrodzić, a przy okazji ogrodzić skały, jaskinie, groty, kawałek lasu, itd, a szlaki i ścieżki płotem poprzecinać. Trochę przekląłem pod nosem, ale pomyślałem sobie "Res nullius cedit primo occupanti". Żartuję :D .
Pomyślałem sobie- takie świete prawo własności, Senator kupił, Senator grodzi (ciekawe czy to się przyjmie jako sentencja :lol: )
Jako legalista pomyślałem jednak następnego dnia, iż warto by sprawdzić czy takie działania są zgodne z prawem, czy są zgodne z obowiązującymi w Polsce, a nawet w UE przepisami. I czy odpowiednie Urzędy w ogóle wiedzą o takiej "inwestycji". Postanowiłem nie zakładać złej woli inwestora czy właściciela, ważniejsza była i jest dla mnie czysta informacja, tzn. kto wiedzieć powinien, kto wie, czy ktoś powinien wydać zgodę, czy ktoś powinien się sprzeciwić, czy ktoś powinien zareagować. Nie chcę też utrudniać nikomu działań na własnym terenie czy utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej. Po prostu odniosłem wrażenie czytając forum i wpisy na fecebooku, że to akurat działanie (grodzenie) wywołuje dużo negatywnych emocji wśród osób autentycznie Zatroskanych o Jurę.
Skierowałem więc pisma do kilku urzędów i instytucji i na bieżąco postaram się informować o otrzymanych odpowiedziach.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 16 kwi 2020, 23:00 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 1 (z tej instytucji nr 1)

Urząd Gminy Niegowa.
31.03.2020, Niegowa


Załączniki:
Urząd Gminy Niegowa, 31.03.2020.jpg
Urząd Gminy Niegowa, 31.03.2020.jpg [ 59.49 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 16 kwi 2020, 23:04 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 2 (z tej instytucji nr 1)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
01.04.2020, Katowice


"Szanowny Panie,

dziękujemy za przekazanie informacji w sprawie obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka. W naszej ocenie podjęte przez właściciela gruntu czynności polegające na ogrodzeniu siatką Grzędy Mirowskiej nie stoją w sprzeczności z art. 33 ust. 1 i art. 37 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie wpływają negatywnie na cele ochrony oraz nie pogorszą integralności obszaru.

Wygrodzenie terenu ani nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, ani nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar został wyznaczony. Działanie to nie spowoduje również pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.

W tej części Ostoi przedmiotami ochrony są wyłącznie siedliska nieleśne: zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach oraz murawy kserotermiczne. Po południowej stronie stwierdzono również niewielkie płaty siedliska grąd środkowo-europejski i subkontynentalny. Głównymi zidentyfikowanymi dla nich zagrożeniami są: zarastanie siedlisk i wzrost roślinności drzewiastej w sąsiedztwie siedlisk, usuwanie jałowców, zaniechanie wypasu oraz wydeptywanie i palenie ognisk w obrębie muraw kserotermicznych. Obszar ten nie ma kluczowego znaczenia jako szlak migracji zwierząt, choć niewątpliwie mogą tu czasowo przebywać i migrować ssaki.Zdajemy sobie sprawę, że Grzęda Mirowska to miejsce o wyjątkowych walorach krajobrazowych w skali regionu, bardzo chętnie odwiedzane przez turystów oraz osoby uprawiające wspinaczkę skałkową. Od wielu lat obserwujemy również zmiany jakie zachodzą
w zagospodarowaniu terenu w wielu miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jednakże za kreowanie polityki przestrzennej odpowiadają gminy.

Nasze działania opierają się na przepisach prawa i w tym przypadku nie zachodzą przesłanki dotyczące naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody. Co do kwestii wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony walorów krajobrazowych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, przepisów o ochronie zabytków lub przepisów prawa budowlanego, RDOŚ w Katowicach nie jest organem właściwym.

Jeśli ogrodzony teren ma duże znaczenie dla miejscowej społeczności, dobrym rozwiązaniem wydaje się próba wypracowania kompromisu co do zagospodarowania turystycznego omawianego obszaru. Mogłoby do niego prowadzić na przykład zorganizowanie spotkania z udziałem właściciela gruntu, lokalnej społeczności, miłośników przyrody, czy władz samorządowych. Jednak jego organizacji nikt nie może nikomu nakazać. Powinno ono wynikać z inicjatywy zainteresowanych podmiotów.


Z poważaniem,

Główny specjalista
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach"


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 16 kwi 2020, 23:13 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Oczywiście za wszystkie uwagi, komentarze, sugestie, podpowiedzi, pogróżki, krytykę, pochwały i opinie będę wdzięczny.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2020, 21:18 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)


Odpowiedź łącznie nr 3 (z tej instytucji nr 1)

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
03.04.2020, Będzin


Załączniki:
ZPKWŚ, 03.04.2020.jpg
ZPKWŚ, 03.04.2020.jpg [ 113.07 KiB | Przeglądane 5657 razy ]
Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 17 kwi 2020, 22:50 

Dołączył(a): 02 sty 2008, 20:49
Posty: 584
Lokalizacja: Dupice
Czytam z wielką ciekawością!


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 18 kwi 2020, 07:30 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 4 (z tej instytucji nr 2)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
07.04.2020, Katowice

"Szanowny Panie,
Biorąc pod uwagę przedmioty ochrony, dla których został utworzony obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032, wygrodzenie terenu nie spowoduje pogorszenia integralności całej ostoi. Na integralność obszaru Natura 2000 składa się zespół czynników, które powinny zapewnić utrzymanie gatunku lub siedliska, będącego przedmiotem ochrony. W związku z tym, że przedmiotem ochrony są w tym przypadku murawy kserotermiczne, murawy naskalne i jałowczyska, wygrodzenie terenu nie spowoduje pogorszenia integralności obszaru, gdyż nadal zagwarantowane zostanie utrzymanie siedlisk w tym samym stanie.

Tak więc, ze względu na specyfikę przedmiotów ochrony dla których Grzęda Mirowska znalazła się w obszarze Natura 2000, ogrodzenia siatką nie można zaliczyć do działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, nie wpływa na zajmowaną powierzchnię czy skład gatunkowy siedlisk. Dlatego w tej sprawie nie mają zastosowania art. 34 i 35 ustawy o ochronie przyrody.Warto pamiętać, że obszar Natura 2000 to nie obszar chroniony tylko obszar ochrony. Różni się od innych form ochrony przyrody, np. parków narodowych lub rezerwatów przyrody tym, że nie ma tu katalogu zakazów i ochronie generalnie nie podlega cały obszar. Ochronie podlegają tu siedliska
i gatunki istotne z punktu widzenia Unii Europejskiej.

Pracownicy RDOŚ po otrzymaniu Pańskiego zgłoszenia nie przeprowadzali oględzin terenu. Obszar ten jest nam dobrze znany na podstawie wizji związanych z działaniami ochrony czynnej, przeprowadzaną inwentaryzacją przyrodniczą oraz postępowaniami dotyczącymi inwestycji budowlanych.

Właściciel terenu w żaden sposób nie uzgadniał z nami działań związanych z grodzeniem Grzędy Mirowskiej. Jedyne uzgodnienia dotyczyły inwestycji budowlanych w Mirowie i Bobolicach. Warto również pamiętać, że w myśl Prawa Budowlanego, budowa ogrodzeń o wysokości nie przekraczającej 2,20 m aktualnie nie wymaga uzyskiwania zezwoleń administracyjnych oraz nie podlega zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Za kwestie, o które Pan dopytuje, w tym przypadku odpowiadają następujące instytucje:

- za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Gmina Niegowa;

- za ochronę walorów krajobrazowych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;

- za ochronę zabytków – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

- za stosowanie przepisów prawa budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myszkowie.


Z poważaniem,


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach"


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 kwi 2020, 12:16 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 5 (z tej instytucji nr 1)

Nadleśnictwo Złoty Potok
08.04.2020, Złoty Potok


"Dzień dobry,


W odpowiedzi na Pana maila z dnia 03.04.2020 roku (otrzymanego 06.04.2020r.) Nadleśnictwo Złoty Potok informuje, co następuje:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta,

- po przeprowadzonej wizji terenowej na działkach zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok (działki 306, 307, 317/2, 320/3, 320/4 – obręb Bobolice oraz działka 416 obręb Mirów, Gmina Niegowa) nie stwierdzono naruszeń, nie były również prowadzone żadne prace związane z wycinką drzew na terenie obszaru między Mirowem, a Bobolicami,

- po analizie dokumentacji dotyczącej pozyskania drewna na gruntach leśnych, stanowiących własność prywatną, informujemy, że nie były wydawane świadectwa legalności dotyczące pozyskania drewna na tym terenie.Z poważaniem


Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwo Złoty Potok"


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 19 kwi 2020, 12:25 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Jeśli w otrzymywanych przeze mnie odpowiedziach widzicie jakieś błędy, nieścisłości, przekłamania, braki, itd. to prośba o komentarze.
Każdy z Was oczywiście może też wystąpić do danego urzędu o dodatkowe wyjaśnienia czy uszczegółowienie sprawy bądź po prostu o informacje na temat wpływu działań prowadzonych na Grzędzie przez Pana Senatora na środowisko.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 20 kwi 2020, 20:33 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 6 (z tej instytucji nr 1)

Starosttwo Powiatowe w Myszkowie.
15.04.2020, Myszków


Załączniki:
Starostwo, nr 1, 15.04.2020.jpg
Starostwo, nr 1, 15.04.2020.jpg [ 94.82 KiB | Przeglądane 5446 razy ]
Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 kwi 2020, 22:15 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 7 (z tej instytucji nr 3)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
15.04.2020, Katowice


"Szanowny Panie,

Analiza zasadności przeprowadzenia oceny wpływu zamierzenia na obszar Natura 2000, które nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, następuje przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz przed wydaniem decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Oceny tej dokonuje organ właściwy do przyjęcia ww. zgłoszenia lub wydania stosownej decyzji. Jeśli stwierdzi, że realizacja przedsięwzięcia może wiązać się ze znaczącym wpływem na obszar Natura 2000 to wówczas nakłada na inwestora obowiązek przygotowania stosownych dokumentów (wskazanych w ust. 3 art. 96 ustawy ocenowej) i wystąpienia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska po otrzymaniu od Inwestora pełnej dokumentacji i przeprowadzeniu analizy w kontekście zasięgu i charakteru oddziaływania zamierzenia oraz wymagań przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000 wydaje postanowienie o konieczności (lub jej braku) przeprowadzenia oceny na obszar Natura 2000.

W tym przypadku do RDOŚ Katowice nie wpłynęło postanowienie organu budowlanego, który by stwierdził obowiązek wystąpienia inwestora do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Niemniej jednak, jak już informowaliśmy biorąc pod uwagę charakter zamierzenia – ogrodzenie oraz wymagania przedmiotów ochrony jakimi są wskazane w poprzedniej korespondencji siedliska nieleśne, nie można dopatrzeć się wpływu niniejszego zamierzenia na stan ich ochrony.


Z poważaniem,


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach"


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 21 kwi 2020, 22:22 

Dołączył(a): 18 wrz 2012, 16:22
Posty: 3247
Lokalizacja: Słajszewo
Strasznie szybko te odpowiedzi schodzą jak na polską administrację. Nawet na Kamczatce nie schodzą tak szybko

_________________
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo
www.bezmiejsca.pl


Gora
 Zobacz profil WWW  
 
PostNapisane: 22 kwi 2020, 11:56 

Dołączył(a): 02 sty 2008, 20:49
Posty: 584
Lokalizacja: Dupice
Czyli jest wszystko ok. Nikt nie widzi w niczym problemu. Można sobie grodzić, zagradzać, odgradzać, murować ściany. Dobrze wiedzieć na przyszłość.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 kwi 2020, 12:10 
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 05 cze 2014, 20:40
Posty: 1442
Lokalizacja: Częstochowa
Dokładnie,a każdy który myśli inaczej jest PSEUDO:turystą,ekologiem itd.


Gora
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 22 kwi 2020, 14:04 

Dołączył(a): 16 kwi 2020, 22:02
Posty: 31
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, ministrare – służyć)

Odpowiedź łącznie numer 8 (z tej instytucji nr 2)

Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
17.04.2020, Myszków


"W związku z wnioskiem o udostępnienie danych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku ( t.j. Dz.U z 2019 r.,poz.1429) dotyczących budowy płotu ogrodzenia od strony drogi publicznej, muru oporowego –
przesłanego do tut. urzędu droga elektroniczną z adresu
zatroskanyojure@gmail.com informuję, iż w dniu 10.10.2014r Urząd Gminy Niegowa przekazał zgodnie z właściwością Staroście Myszkowskiemu zgłoszenie Pana Jarosława Laseckiego, zam. ul. Helenówka 4, Myszków, dotyczące budowy ogrodzenia pełnego z kamienia naturalnego działki nr ewid. 259/10, położonej w miejscowości Mirów gm. Niegowa.
W toku prowadzonego postępowania (sprawa nr AB.6743.562.2014) tut. organ wystąpił o zaopiniowanie przedmiotowego zamierzenia przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Oddział w Częstochowie. W piśmie nr C.AR.5183.83.2014 z dnia 10.11.2014r Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Katowicach Oddział w Częstochowie stwierdził iż lokalizacja ogrodzenia pełnego z kamienia naturalnego na działce nr ewid. 259/10, położonej w miejscowości Mirów gm. Niegowa jest dopuszczalna.
W związku z powyższym Starosta Myszkowski przyjął przedmiotowe zgłoszenie.

W odpowiedzi w trybie udostępniania informacji o środowisku informuję, że Wydział Ochrony Środowiska nie wydał żadnych zezwoleń na wycięcie drzew na przedmiotowym terenie jak również nie uzgadniał
przeprowadzenia opisanych w Pana wniosku prac budowlanych w temacie wykonywania ogrodzenia na tzw. Grzędzie Mirowskiej.


--
Z poważaniem

Inspektor Ochrony Danych
Starostwo Powiatowe w Myszkowie"


Gora
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utworz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona

Teraz jest 12 maja 2021, 09:33


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkownikow i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątkow
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postow
Nie możesz usuwać swoich postow
Nie możesz dodawać załącznikow

Szukaj:

Informujemy, iż forumjurajskie.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na ten temat w linku: Polityka prywatności

Wydawnictwo

Zamek

Towarzystwo

Kajakiem

Sklep Arsenał

Jura Paintball Silesia

JuraInfo.pl - noclegi na Jurze


ForumJurajskie.pl służy pogłębianiu wiedzy o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, oraz okolicznych regionach m.in. Obniżeniu Górnej Warty, Jurze Wieluńskiej, Progu Lelowskim, itd.
Poruszane jest tu całe spektrum zagadnień związanych z historią, etnografią, kulturą, środowiskiem przyrodniczym, oraz turystyką i krajoznawstwem obszaru Jury Polskiej.
Możesz zaprezentować jurajskie zdjęcia, zapytać o bazę noclegową, wybrać najciekawszą trasę wycieczki, czy też dowiedzieć się o mniej znanych miejscach.

Właściciel ForumJurajskie.pl / JuraPolska nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na forum przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających zapisy regulaminu forum.
Kontakt z administratorem forum - zobacz tutaj.Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL